Darowizna na Kościół w formie niepieniężnej

Zgodnie z przepisami darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych lub na cele kultu religijnego może przyjąć formę rzeczową. Podatnik może więc przekazać Kościołowi dowolną ruchomość (np. samochód) lub nieruchomość (np. lokal). Może również zrzec się praw majątkowych na rzecz obdarowanego lub w ramach darowizny wykonać bezpłatną usługę.

kościół zdjęcie

Osoby, które w danym roku podatkowym przekazały darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych lub na cele kultu religijnego, mogą pomniejszyć dochód o przekazaną kwotę i w ten sposób obniżyć wysokość należnego podatku. Warto jednak przypomnieć naszym Czytelnikom, iż zgodnie z przepisami darowizna może przybrać formę pieniężną lub formę rzeczową (czyli dotyczyć ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych czy zwolnienia z długu). Może wreszcie polegać na świadczeniu przez darczyńcę bezpłatnych usług na rzecz obdarowanego (muszą się one jednak odbywać kosztem majątku darczyńcy).

W przypadku darowizn w formie pieniężnej obowiązują podatników następujące wymogi: kwota darowizny musi zostać przelana na rachunek bankowy obdarowanego (pamiętajmy - darowizna w gotówce nie podlega odliczeniu!). Podatnik musi również otrzymać od obdarowanego sprawozdanie, dzięki któremu fiskus będzie mógł ustalić, na co otrzymane środki zostały spożytkowane. W przypadku ulgi na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych konieczny będzie jeszcze jeden dokument - pokwitowanie odbioru przez stronę przyjmującą darowiznę.

W jaki jednak sposób podatnik ma udokumentować darowiznę polegającą na bezpłatnym świadczeniu usług („robociźnie”) lub na przekazaniu stronie kościelnej ruchomości w formie działki, lokalu lub samochodu? Otóż w takim przypadku obie strony muszą najpierw ustalić rynkową wartość przedmiotu darowizny w drodze umowy. Przy czym wycena powinna odzwierciedlać stawki, stosowane w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Mówiąc innymi słowy, wartość darowizny nie może znacząco odbiegać od kwot rynkowych, gdyż prawie na pewno zostanie zanegowana przez fiskusa. A w takim przypadku może się zdarzyć, iż fiskus samodzielnie skoryguje wartość darowizny i zakwestionuje zapłacony przez darczyńcę podatek.

Przyjęta przez obie strony wartość darowizny w formie niepieniężnej musi zostać potwierdzona w odrębnej umowie oraz odnotowana w pokwitowaniu odbioru. Ważne! Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT (czyli daje je podatnik VAT z majątku przedsiębiorstwa), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Zatem VAT, którego podatnik VAT nie może odliczyć w deklaracji VAT, zwiększa darowiznę, podlegającą odliczeniu w ramach PIT.

Przeczytaj także:

Podatek PIT 2014 a okulary od pracodawcy

Czy koszt okularów dla pracownika może zostać zwolniony od podatku?

Ulgi z tytułu praw nabytych

Jakie w tym roku przysługują ulgi w ramach praw nabytych?

nowy kościół zdjęcie

Polityka Prywatności