Program pity 2015 na bieżąco ze zmianami w ulgach i odliczeniach

Corocznie zobligowani jesteśmy do sporządzania rocznych rozliczeń z fiskusem. Na szczęście dzięki programowi Pity 2015, nie musimy na bieżąco śledzić zmian w zakresie ulg i odliczeń obowiązujących w polskim prawie podatkowym.

baner program pit

W obowiązującym prawie podatkowym ciąży na nas jako podatnikach coroczne rozliczanie się z fiskusem z osiągniętych w danym roku kalendarzowym dochodów. Niestety na skutek nowelizacji prawa podatkowego, wciąż zmianie ulegają odliczenia i ulgi. Jak zatem skutecznie i poprawnie rozliczyć swój pit 2015 bez bieżącej znajomości tychże? Na szczęście jest na to sposób. Jest nim Program Pity 2015.

Za nami kolejne roczne rozliczenie PITy 2015, za nami również kolejne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zaczną nas obowiązywać przy okazji rozliczenia za dochody uzyskane w roku obecnym, czyli 2015. Nowelizacja ustawy o podatku wprowadza znaczne zmiany w temacie ulg i odliczeń.

Zmiany w odliczeniach i ulgach a program PITy 2014

O ile pit 2014 pozwalał nam swobodnie odliczyć od dochodu ulgę z tytułu użytkowania sieci internetowej, o tyle rozliczając rok 2014 (do 30 kwietnia 2015 roku) ulgi i odliczenia z tego tytułu podlegają pewnym ograniczeniom.

Podobnie rzecz się ma w przypadku odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej. Jednak tutaj istotne jest, że rodzaj wprowadzonej ulgi działa na korzyść tych rodzin, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. Wówczas ulga ta jest po prostu najbardziej odczuwalna, mająca znaczenie.

Przeczytaj także:

Podatek PIT 2014 a okulary od pracodawcy

Czy koszt okularów dla pracownika może zostać zwolniony od podatku?

Ulgi z tytułu praw nabytych

Jakie w tym roku przysługują ulgi w ramach praw nabytych?

Darowizna na Kościół w formie niepieniężnej

Rzeczowa darowizna na kościół? Jak przekazać darowiznę w formie rzeczowej?

Polityka Prywatności